De organisatie van 'Zuidwende'

Zuidwende is een Vereniging, waarvan de leden een Algemeen Bestuur kiezen. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de lopende zaken en het op de toekomst gerichte beleid. De dagelijkse leiding berust bij de manager. Er is een actieve bewonerscommissie en een financiële commissie. De leden zijn gekozen door de Algemene Leden Vergadering.

De toelatingscriteria

Voor toelating als lid geldt een leeftijd van minimaal 55 jaar. Er vindt een kennismakingsgesprek met een bestuurslid en de manager plaats. Zelfredzaamheid is één van de criteria.

Kopen
Door het aangaan van een lidmaatschap van de Vereniging wordt het recht tot het bewonen van een appartement verkregen. Aan het verkrijgen van dit lidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verboden. Financiering is mogelijk door verpanding van het lidmaatschap van de vereniging.

Huren
Huurappartementen zijn vaak gerenoveerde, gestoffeerde appartementen, voorzien van moderne faciliteiten, die huren tot een aantrekkelijke alternatieve woonvorm maakt. Inschrijving voor een huurappartement is mogelijk, echter, er kan sprake zijn van een wachtlijst. Voor een huurappartement gelden dezelfde toelatingscriteria als bij koopappartement.